Under årsstämman skedde nyval av Torbjörn Sahlén som ordinarie ledamot i styrelsen för Compare-IT Nordic AB. Torbjörn Sahlén är VD för det egna bolaget Ebbvig Transformation och arbetar idag som rådgivare och styrelseledamot i ett antal tillväxtbolag. Med sig har han över 25 års erfarenhet från såväl globala B2B-bolag som mindre entreprenörsdrivna bolag.

Torbjörn har bland annat varit vice VD och ekonomichef för Tetra Pak Technical Service och Tetra Pak Packaging Solutions samt arbetat på Investor Growth Capital i Stockholm, bl a med att utveckla portföljbolag, bygga värde samt med förvärv och avyttring.

Vi hälsar Torbjörn varmt välkommen.


För ytterligare information:

Kerstin Lindqvist Toms
VD, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-190 630
E-post: kerstin@compare-it.se