Styrelse

Leif Liljebrunn

Styrelseordförande

Leif Liljebrunn har verkat inom tech- och mjukvaruindustrin under lång tid. Inom dessa branscher har SaaS-tjänster varit en intressant och framgångsrik affärsmodell. Han har varit vVD på Visma Software i Sverige och nu senast 10 år som CEO på Small Cap noterade ZetaDisplay AB (publ). Leif har även varit styrelseledamot och styrelseordförande i en rad bolag både i Sverige och internationellt.

Jeanette Andersson

Ledamot

Delägare i bolaget med bakgrund som marknads- och försäljningschef inom industrin, entreprenör och affärsutvecklingskonsult. Jeanette har relevant erfarenhet från bl.a. byggnadsautomation, finansiering och bolagsutveckling.- ”Jag har en bakgrund inom fastighetsautomation och kom tidigt till insikten att systemen ofta blir för komplexa och därmed för kostsamma. När jag träffade Compare-ITs grundare Martin och Jimmy förstod jag att de hade tänkt helt annorlunda och baserat på sin egen erfarenhet tagit fram precis det systemet de själva skulle vilja ha: användarvänligt, flexibelt och kostnadseffektivt. Jag blev imponerad av deras kompetens och engagemang och kände direkt att här skulle jag vilja vara med!”

Tord Olsson

Ledamot

Tord Olsson är VD för och en av grundarna till det privatägda IT- företaget Softhouse. Softhouse har sedan starten 1996 vuxit till drygt 250 Mkr i omsättning med drygt 200 anställda. Tord är civilingenjör från LTH och har lång erfarenhet av verksamhets- och mjukvaruutveckling. Softhouse är en strategisk investerare och samarbetspartner till Compare-IT.
Torbjörn Sahlén

Ledamot

Torbjörn Sahlén är VD för det egna bolaget Ebbvig Transformation och arbetar idag som rådgivare och styrelseledamot i ett antal tillväxtbolag. Med sig har han över 25 års erfarenhet från såväl globala B2B-bolag som mindre entreprenörsdrivna bolag.
sverigepiller.com/xanor-billigt/
Torbjörn har bland annat varit vice VD och ekonomichef för Tetra Pak Technical Service och Tetra Pak Packaging Solutions samt arbetat på Investor Growth Capital i Stockholm, bl.a. med att utveckla portföljbolag, bygga värde samt med förvärv och avyttring. Torbjörn är civilekonom och har en magisterexamen i Internationell Finansiering från Lunds Universitet.

Advisory Board

Per-Ola Ovin

Advisory Board, Delägare

Delägare med bakgrund bland annat som regionansvarig för Skandinavian och exportverksamheten på det tidigare familjeföretaget SCAN COIN Group AB. Ägnar sig idag åt att investera i och utveckla intressanta bolag.– ”En spännande marknad som kommer att hjälpa folk att minimera sina energikostnader och samtidigt få ett säkrare och tryggare hem.Lösningar inom ”Smarta hus-området” kommer att bli standard inom en kort framtid och Compare-IT har det modernaste och mest kostnadseffektiva erbjudandet. Detta ger tillsammans med en inspirerande ledning och anställda på Compare-IT ett vinnande koncept som jag gärna ville hänga på.”
Ulf Georgson

Advisory Board, Delägare

Ulf har mångårig erfarenhet av affärer internationellt inom ett antal branscher. Han har verkat som säljare, marknadschef, exportchef och VD. Ulf drev fram till för två år sedan det egna företaget Scandinavian Nonwoven AB och är nu, efter ett lyckat generationsskifte, styrelseledamot i företaget. Ulf har varit verksam i ett antal egna och delägda företag i Sverige, Litauen och Nederländerna och är idag aktiv som konsult, mentor och delägare i utvecklingsbolag. “- Jag gick in i Compare-IT för fem år sedan övertygad om företagets möjligheter på en framtidsmarknad. Fortsatt positiv vill jag framöver medverka till företagets expansion med mitt engagemang och kontaktnät.”