Styrelse

Jeanette Andersson

Styrelseordförande

Delägare och bolagets styrelseordförande, med bakgrund som marknads- och försäljningschef inom industrin, entreprenör och affärsutvecklingskonsult. Jeanette har relevant erfarenhet från bl.a. byggnadsautomation, finansiering och bolagsutveckling.- ”Jag har en bakgrund inom fastighetsautomation och kom tidigt till insikten att systemen ofta blir för komplexa och därmed för kostsamma. När jag träffade Compare-Its grundare Martin och Jimmy förstod jag att de hade tänkt helt annorlunda och baserat på sin egen erfarenhet tagit fram precis det systemet de själva skulle vilja ha: användarvänligt, flexibelt och kostnadseffektivt. Jag blev imponerad av deras kompetens och engagemang och kände direkt att här skulle jag vilja vara med!”

Martin Strandqvist

Ledamot, Grundare

Bakgrund som utbildare, konsult och affärsområdeschef inom byggnadsautomation med lång erfarenhet av stora och små byggprojekt, både som rådgivande konsult, projektledare och systemintegratör. Martin ansvarar idag för bolagets strategiska försäljning till projekt och till bostadsutvecklare. – “Med drygt 10 års erfarenhet som systemintegratör av diverse installationsbussystem fann jag att det blir lätt komplext och svårt för både föreskrivande konsulter, byggare och entreprenörer men framförallt för brukaren. Samtidigt brinner jag för att förenkla processer och kunna erbjuda kunder smarta lösningar paketerade på ett lättförståeligt sätt. Enkelhet och kompetens har varit ledord under hela utvecklingsprocessen av Compare-IT:s styrsystem. Denna förenklade, men ytterst kompetenta lösning, ger möjlighet till smarta styrningar i en fastighet som inte bara sparar energi utan också vår sårbara miljö. Att komfort och säkerhet följer med på köpet ser jag bara som ett stort plus.”

Mats Nyberg

Ledamot

Mats har en lång och gedigen erfarenhet från ledande positioner i IT-branschen med bl.a. vVD och Affärsutvecklingschef på Alcadon AB 2017-2019. VD och delägare av DataConnect Norden AB 2006-2017. Försäljningschef CETgroup AB 2004-2006. VD och delägare av Eit AB 1997-2004. Styrelseledamot PoG Woody bygghandel 2016-. Utbildning: VD-programmet Executive people. FEI ledarskaps utbildning. Samt flertalet löpande utbildningar inom försäljning och marknad.
Tord Olsson

Ledamot

Tord Olsson är VD för och en av grundarna till det privatägda IT- företaget Softhouse. Softhouse har sedan starten 1996 vuxit till drygt 250 Mkr i omsättning med drygt 200 anställda. Tord är civilingenjör från LTH och har lång erfarenhet av verksamhets- och mjukvaruutveckling. Softhouse är en strategisk investerare och samarbetspartner till Compare-IT.
Torbjörn Sahlén

Ledamot

Torbjörn Sahlén är VD för det egna bolaget Ebbvig Transformation och arbetar idag som rådgivare och styrelseledamot i ett antal tillväxtbolag. Med sig har han över 25 års erfarenhet från såväl globala B2B-bolag som mindre entreprenörsdrivna bolag.

Torbjörn har bland annat varit vice VD och ekonomichef för Tetra Pak Technical Service och Tetra Pak Packaging Solutions samt arbetat på Investor Growth Capital i Stockholm, bl.a. med att utveckla portföljbolag, bygga värde samt med förvärv och avyttring. Torbjörn är civilekonom och har en magisterexamen i Internationell Finansiering från Lunds Universitet.

Per-Ola Ovin

Advisory Board, Delägare

Delägare med bakgrund bland annat som regionansvarig för Skandinavian och exportverksamheten på det tidigare familjeföretaget SCAN COIN Group AB. Ägnar sig idag åt att investera i och utveckla intressanta bolag.– ”En spännande marknad som kommer att hjälpa folk att minimera sina energikostnader och samtidigt få ett säkrare och tryggare hem.Lösningar inom ”Smarta hus-området” kommer att bli standard inom en kort framtid och Compare-IT har det modernaste och mest kostnadseffektiva erbjudandet. Detta ger tillsammans med en inspirerande ledning och anställda på Compare-IT ett vinnande koncept som jag gärna ville hänga på.”
Ulf Georgson

Advisory Board, Delägare

Ulf har mångårig erfarenhet av affärer internationellt inom ett antal branscher. Han har verkat som säljare, marknadschef, exportchef och VD. Ulf drev fram till för två år sedan det egna företaget Scandinavian Nonwoven AB och är nu, efter ett lyckat generationsskifte, styrelseledamot i företaget. Ulf har varit verksam i ett antal egna och delägda företag i Sverige, Litauen och Nederländerna och är idag aktiv som konsult, mentor och delägare i utvecklingsbolag. “- Jag gick in i Compare-IT för fem år sedan övertygad om företagets möjligheter på en framtidsmarknad. Fortsatt positiv vill jag framöver medverka till företagets expansion med mitt engagemang och kontaktnät.”