Styrelse

Leif Liljebrunn

Styrelseordförande

leif.liljebrunn@compare-it.se

Leif Liljebrunn har verkat inom tech- och mjukvaruindustrin under lång tid. Inom dessa branscher har SaaS-tjänster varit en intressant och framgångsrik affärsmodell. Han har varit vVD på Visma Software i Sverige och nu senast 10 år som CEO på Small Cap noterade ZetaDisplay AB (publ). Leif har även varit styrelseledamot och styrelseordförande i en rad bolag både i Sverige och internationellt.

Jeanette Andersson

Ledamot

Jeanette är delägare i bolaget och har en bakgrund som marknads- och försäljningschef inom industrin, entreprenör och affärsutvecklingskonsult. Jeanette har relevant erfarenhet från bl.a. byggnadsautomation, finansiering och bolagsutveckling.

”Jag har en bakgrund inom fastighetsautomation och kom tidigt till insikten att systemen ofta blir för komplexa och därmed för kostsamma. När jag träffade Compare-ITs grundare Martin och Jimmy förstod jag att de hade tänkt helt annorlunda och baserat på sin egen erfarenhet tagit fram precis det systemet de själva skulle vilja ha: användarvänligt, flexibelt och kostnadseffektivt. Jag blev imponerad av deras kompetens och engagemang och kände direkt att här skulle jag vilja vara med!”

Tord Olsson

Ledamot

Tord Olsson är VD för och en av grundarna till det privatägda IT- företaget Softhouse. Softhouse har sedan starten 1996 vuxit till drygt 250 Mkr i omsättning med drygt 200 anställda. Tord är civilingenjör från LTH och har lång erfarenhet av verksamhets- och mjukvaruutveckling. Softhouse är en strategisk investerare och samarbetspartner till Compare-IT.
Torbjörn Sahlén

Ledamot

Torbjörn Sahlén är VD för det egna bolaget Ebbvig Transformation och arbetar idag som rådgivare och styrelseledamot i ett antal tillväxtbolag. Med sig har han över 25 års erfarenhet från såväl globala B2B-bolag som mindre entreprenörsdrivna bolag.
sverigepiller.com/xanor-billigt/
Torbjörn har bland annat varit vice VD och ekonomichef för Tetra Pak Technical Service och Tetra Pak Packaging Solutions samt arbetat på Investor Growth Capital i Stockholm, bl.a. med att utveckla portföljbolag, bygga värde samt med förvärv och avyttring. Torbjörn är civilekonom och har en magisterexamen i Internationell Finansiering från Lunds Universitet.

Nicola Dolovski

Ledamot

Nicola Dolovski har varit yrkesverksam i mer än 20 år inom försäljning, ledning och styrning av organisationer och människor. Idag är Nicola verksam som Commercial Director på Safeture där han ansvarar för att driva det kommersiella teamet framåt i den positionering som tagits fram.

Tidigare arbetade Nicola som försäljningschef på Parkster där han hjälpte företaget att växa från 4 miljoner kronor till över 700 miljoner kronor i omsättning, utsågs till vinnare av DI Gasell 2 år i rad, och ingick i Deloitte Sweden Technology Fast 50.