Quality Hotel Friends

Quality Hotel Friends

I augusti 2013 öppnade Quality hotel ett nytt hotel i Solna stad som är ihopbyggt med Friends arena.

Hotellet är en vacker och unik byggnad som med sina dryga 1000 runda fönster syns på flera mils avstånd. Belysning i allmänna utrymmen styrs med Compare-ITs styrsystem.

Färdigheter

Upplagt på

2017-06-13