Kvarteret Residenset

Under 2015/2016 har Compare-IT levererat belysningsstyrning till nyrenoverade Kvarteret Residenset i Västervik. I samarbete med ansvarig elinstallatör Ternstedt Invent har anläggningen driftsatts under våren 2016 och inflyttning skedde i april.

Man valde Compare-ITs lösning för att man önskade ett kostnadseffektivt styrsystem, som var lätt att installera och underhålla över tid. En annan viktig aspekt är att fastighetsägaren själv enkelt kan göra justeringar i programmeringen och anpassa anläggningen efter sitt behov.

Systemet kommunicerar med inbrottslarmet, vilket innebär att all belysning släcks efter att inbrottslarmet slagits på. Om inbrottslarmet aktiveras tänds all belysning och ytterbelysningen blinkar för att påkalla uppmärksamhet. Vid brandlarm tänds all belysning i hela fastigheten för att underlätta utrymning.

Installerade närvarodetektorer i alla lokaler möjliggör att all belysning släcks när ingen befinner sig i lokalen. I rum med mycket ljusinsläpp dagsljusregleras belysningen. Vid närvaro kan takbelysningen tändas, släckas eller dimmas med helt vanliga tryckknappar. I restaurangen samt i konferens- och mötesrum kan belysningen sättas i 3 olika scenarios, som kan aktiveras via scenarieknappar alternativt via appen. Även trapphusen inkluderas i belysningsstyrningen och har närvarodetektorer installerade, som tänder 100% vid närvaro och sänker belysningen vid frånvaro. Vid frånvaro >2h släcks belysningen helt.

Fastigheten är på totalt 4000 kvm och rymmer förutom Landstinget även Försäkringskassan, LRF och Resurscentrum. Beställare är Residenset i Västervik AB och Mats Thorsman. Ansvarig elinstallatör Ternstedt Invent.


Färdigheter

Upplagt på

2016-08-01