Pressmeddelanden

Aktuella lägenhetsprojekt

Den 3 november 2017 kommunicerade Compare-IT att en större bostadsutvecklare valt Compare-IT:s smarta hem lösning för lägenhetsprojekt. Information förmedlades till marknaden eftersom förfrågningsunderlag hade skickats ut. De aktuella projekten är under projektering...

Compare-IT integrerar mot Inwido Sverige

Compare-IT verkar för att hemmets fasta installationer skall vara integrerade och kunna styras samordnat för att ge de boende bästa komfort och trygghet. För att kunna erbjuda detta har Compare-IT sedan tidigare gjort integrationer mot Nibe, som står för en...

Compare-IT har tecknat avtal med husbyggaren MBAS

Compare-IT ska löpande leverera smarta hem lösningar och tillhörande tjänster till husbyggaren MBAS i Sverige AB. Från och med 1 september 2017 ingår ett av paketen som standard i alla MBAS leveranser. Utöver standardpaketet, har kunden möjlighet att välja...

Mats Nyberg ny styrelseledamot i Compare-IT

Under årsstämman skedde nyval av Mats Nyberg som ordinare ledamot i styrelsen för Compare-IT Nordic AB. Mats är affärsutvecklingschef på Alcadon AB sedan 2017 och har en lång och gedigen erfarenhet från ledande positioner i IT-branschen med bl.a. VD och delägare av...

Compare-IT har tecknat avtal med hustillverkare

Compare-IT ska löpande leverera smarta hem lösningar och tillhörande tjänster till ännu en hustillverkare, där de smarta hem lösningarna ska ingå som standard. Från och med 1 juli 2017 ingår ett smart hem paket som standard i samtliga styckehus som säljs....

Styrelseledamot har förvärvat aktier

Jan Karlander, styrelseledamot i Compare-IT Nordic AB (publ), har genom bolag förvärvat 20 000 aktier i bolaget. Efter förvärvet uppgår Jan Karlanders innehav till 724 000 aktier, vilket motsvarar 10,13 % av röster och kapital. För ytterligare information:...

Compare-IT har tecknat avtal med Intressanta Hus

Compare-IT ska löpande leverera smarta hem lösningar och tillhörande tjänster till Intressanta Hus, där de smarta hem lösningarna ska ingå som standard i Intressanta Hus villor. Compare-IT har tidigare levererats till en av Intressanta Hus villainstallationer...