Pressmeddelanden

Compare-IT:s företrädesemission tecknad till 86 %

Företrädesemissionen i Compare-IT Nordic AB:s tecknades till cirka 9,5 MSEK, inklusive teckningsförbindelser. Detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 86 procent. Cirka 89 procent av emissionsvolymen tecknades med företrädesrätt. Compare-IT tillförs därmed cirka 8,8...

Compare-IT skriver distributionsavtal med Alcadon

Compare-IT Nordic AB säljer kostnadseffektiva och användarvänliga smarta hem lösningar för främst nybyggnation av småhus och lägenheter. Compare-IT har hittills tecknat avtal med motsvarande 7 % av volymen på den svenska småhusmarknaden. Målsättningen är att...

Softhouse investerar i Compare-IT

Compare-IT Nordic AB (publ) genomför en företrädesemission under våren i syfte att bli en ledande aktör i digitalisering av fastigheter. En viktig del i detta är fortsatt utveckling av Compare-IT:s integrationsplattform för utökat tjänsteerbjudande till boende och...

Beslut om företrädesemission av aktier

Compare-IT Nordic AB (”Compare-IT”) meddelar idag, den 15 februari 2018, att bolagets styrelse beslutat om att genomföra en företrädesemission av aktier. Beslutet sker med stöd av bemyndigande från årsstämma den 23 augusti 2017. Företrädesemissionen omfattar högst 1...

Aktuella lägenhetsprojekt

Den 3 november 2017 kommunicerade Compare-IT att en större bostadsutvecklare valt Compare-IT:s smarta hem lösning för lägenhetsprojekt. Information förmedlades till marknaden eftersom förfrågningsunderlag hade skickats ut. De aktuella projekten är under projektering...

Compare-IT integrerar mot Inwido Sverige

Compare-IT verkar för att hemmets fasta installationer skall vara integrerade och kunna styras samordnat för att ge de boende bästa komfort och trygghet. För att kunna erbjuda detta har Compare-IT sedan tidigare gjort integrationer mot Nibe, som står för en...

Compare-IT har tecknat avtal med husbyggaren MBAS

Compare-IT ska löpande leverera smarta hem lösningar och tillhörande tjänster till husbyggaren MBAS i Sverige AB. Från och med 1 september 2017 ingår ett av paketen som standard i alla MBAS leveranser. Utöver standardpaketet, har kunden möjlighet att välja...

Mats Nyberg ny styrelseledamot i Compare-IT

Under årsstämman skedde nyval av Mats Nyberg som ordinare ledamot i styrelsen för Compare-IT Nordic AB. Mats är affärsutvecklingschef på Alcadon AB sedan 2017 och har en lång och gedigen erfarenhet från ledande positioner i IT-branschen med bl.a. VD och delägare av...