Pressmeddelanden

Leif Liljebrunn ökar sitt aktieinnehav

Leif Liljebrunn med närstående har den 12 och 14 maj ökat innehavet med 98 294 aktier i Compare-IT där han är styrelseordförande. Den totala köpesumman uppgår till 182 492 kronor med ett genomsnittspris på 1,86 kronor per aktie. Det framgår av Finansinspektionens...

Delårsrapport januari – mars 2021

Hög digitaliseringstakt och stor efterfrågan utgör grund för tillväxt. På grund av att det finansiella året ändrats till kalenderår, enligt beslut taget på extrastämman i december 2020, jämförs perioden januari – mars 2021 med perioden februari – april 2020. Totala...

Compare-IT lanserar fler sensorer för Smart Homeline

Compare-IT fortsätter sin tillväxtresa och utvidgar sin produktserie Smart Homeline med ytterligare sensorer. Bolaget lanserar nu två nya trådlösa sensorer till sin redan etablerade produktplattform. Produkterna som lanseras är en trådlös läckagesensor samt en trådlös...