Compare-IT har fått order på resterande del avseende system till pilotprojektet i Heimstadens utvalda fastighet i Malmö-området. Totalt ordervärde 136 tkr, varav drygt 110 tkr utgör senaste ordern.

Som tidigare kommunicerats har Heimstaden och Compare-IT tecknat ett leveransavtal avseende ett pilotprojekt. Projektet genomförs på en av Heimstadens utvalda fastigheter i Malmö-trakten. Det är Compare-ITs första projektleverans till en befintlig hyresfastighet och produkterna som levereras är produktserien Smart Homeline.

För ytterligare information:

Kerstin Lindqvist Toms
VD, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-190 630
E-post: kerstin@compare-it.se