Om Compare-IT

Bakgrund

Compare-IT är ett Malmöbaserat teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för hemautomation, så kallade ”smarta hem”. Bolaget grundades 2005 och har verkat som rådgivare till flera av Sveriges största konsultföretag samt driftsatt flera stora projekt inom byggnadsautomation.

Verksamheten

Compare-IT har utvecklat trådbundna färdigpaketerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter, vilka sänker installations- och driftskostnaderna väsentligt i jämförelse med andra professionella alternativ. Compare-IT tillhandahåller ”out-of- the-box”-lösningar som sänker graden av komplexitet och reducerar kostnadsnivån vilket gör det möjligt även för den bredare massan att få smartare hem och fastigheter.

Det bästa ur tre världar

Compare-IT utvecklar, producerar och marknadsför lösningar för smarta hus som är kostnadseffektiva och användarvänliga. Vår lösning kombinerar det bästa ur tre världar.

Trådbundet

Det är ett trådbundet system vilket ger hög driftsäkerhet och effektiv paketering för byggherrar. Det ger en hög kostnadskontroll och fungerar direkt vid inflyttning utan behov av programmering.

Trådlöst

Det går att komplettera systemet med trådlösa kringprodukter vilket ökar systemets flexibilitet och utbyggbarhet. Exempel på trådlösa lösningar är Philips Hues trådlösa retrofit lampor m.m.

Molnuppkopplat

Systemet är uppkopplat mot molnet vilket möjliggör integrationer med andra installationer i hemmet och ger ökad framtidssäkerhet då systemet enkelt kan uppdateras med tiden.

Produkter och tjänster

Vårt system kan kompletteras med trådlösa produkter från andra tillverkare. Det går till exempel att styra lampor från Philips Hue och IKEA Trådfri med systemet. Compare-IT tillämpar en molninfrastruktur med öppet gränssnitt som kan samverka med kompletterande system och ger en ökad framtidssäkerhet då det enkelt går att uppdatera med mjukvara vid behov.

Marknaden

En betydande skillnad gentemot andra professionella styrsystem är att Compare-IT:s system inte kräver specialutbildad installatör för att driftsätta systemet. Normalt sett behöver annars ett styrsystem programmeras vid varje enskild installation. Compare-IT har lagt stort fokus på att tillhandahålla ett förprogrammerat system vilket ger en kostnadseffektiv driftsättning som är klar att användas nästan direkt. En driftsättning av ett mindre kontor tar mindre än 20 minuter att sätta igång efter utförd installation.