Allmänna köpvillkor företag

För villkor gällande privatperson, klicka här
 

KÖP

När Compare-IT Nordic AB (nedan COMPARE-IT) bekräftar en beställning med ett orderkännande via e-post träffas ett avtal om köp. Eventuell motsägelse av ordererkännande meddelas Compare-IT skriftligen omgående, dock senast 3 dagar efter datum för ordererkännande. Alla produkter är i COMPARE-IT s ägo till dess att full betalning erlagts.
 

OMFATTNING

I det fall COMPARE-IT levererar enskilda styrsystem ansvarar köparen i normalfallet för all programmering av systemet och har därmed ansvaret för anläggningens funktion. Önskar köparen programmeringshjälp tillkommer detta som en extra konsulttjänst enligt prislista.

I det fall Compare-IT levererar smarta elcentraler ur standardsortimentet är dessa förprogrammerade i standardutförande och all relevant dokumentationen medföljer. Önskar köparen anpassningar och ändringar tillkommer detta som en extra konsulttjänst enligt prislista.

I det fall Compare-IT levererar kundanpassade smarta elcentraler omfattar COMPARE-ITs ansvar den av kunden angivna funktionaliteten. Önskar köparen anpassningar och ändringar tillkommer detta som en extra konsulttjänst enligt prislista.

I det fall köparen beställer produkter med programmering som extra konsulttjänst ansvarar COMPARE-IT för anläggningens programfunktionalitet vid första idrifttagande. Denna funktionalitet dokumenteras av säljare och köpare och utgör avslut på köpet. Förändringar och support därefter faktureras som konsulttjänst enligt prislista.

 

PRISER

COMPARE-ITs priser gäller enligt aktuell prislista och anges i SEK ex Malmö, exklusive moms och frakt/emballage. Inga expeditionsavgifter uttages. Vid ordersumma som understiger 500 SEK uttages en minimiorderavgift med 200 SEK. COMPARE-IT förbehåller sig rätten att utan förvarning höja priser vid normala prishöjningar från leverantörer och p g a valutaförändringar.
 

BETALNING

Efter sedvanlig kreditprövning kan betalning ske mot faktura eller mot förskottsbetalning. Faktura förfaller till betalning 30 dagar från fakturadatum om inget annat avtalats. Köparen är skyldig att uppge adress dit faktura ska ställas. Fakturan skickas som e-mail i PDF-format. Vid försenad betalning debiteras en dröjsmålsränta enligt gällande räntelagstiftning.
 

LEVERANS

Leverans sker med av COMPARE-IT vald speditör om inget annat anges. Önskar köparen leverans med egen speditör ska köparen meddela avtalsnummer och i förekommande fall tillhandahålla COMPARE-IT förtryckta fraktsedlar.
 

TRANSPORTSKADA

Om någon av produkterna är skadade vid leverans sparas emballaget som bevis och skadan anmäls till speditören av köparen. Efter anmälan kontaktas COMPARE-IT för leverans av ny vara. Den nya artikeln beställs på ordinarie sätt, för snabbast möjliga leverans.
 

REKLAMATIONER INOM GARANTIN

Garantin gäller vid normal användning och garantitiden är i normalfallet 24 månader från leveransdatum. Skador beroende på vårdslös eller felaktig användning omfattas inte av garantin. Garantin omfattar enbart produkternas funktion och gäller inte vid felaktig programmering utförd av kunden. COMPARE-IT svarar inte för direkt eller indirekt skada, merarbete eller andra merkostnader i samband med försålda produkters användning.

Om ett fel upptäcks på en produkt och garanti åberopas anmäls detta till COMPARE-IT med angivande av fakturanummer. COMPARE-IT skickar ut en ny produkt och emotser den felaktiga produkten inom 14 dagar för felsökning. Om den inte är COMPARE-IT tillhanda inom utsatt tid utställs faktura. Returen sker på COMPARE-ITs bekostnad och risk, men regleras om reklamationen inte faller inom garantin. Skulle det inte vara fel på produkten uttages en testavgift på 1 500 kr (exkl. moms).

 

REKLAMATIONER UTANFÖR GARANTIN

För att åtgärda eller ersätta produkter med defekter som inte omfattas av garantin kontakta COMPARE-IT.
 

RETURRÄTT

Köpare som önskar returnera en vara skall alltid i förväg inhämta COMPARE-ITs godkännande. Produkten måste returneras med ifylld returanmälan i oskadad originalförpackning. Returen sker på kundens bekostnad och risk. Retur inom 30 dager efter leverans är kostnadsfri. Vid retur senare än 30 dagar efter leverans tas en kostnad ut motsvarande 20 % av produktens nettopris till kund.
Returer accepteras inte senare än 3 månader efter leverans.

 

ANNULLERING AV BEKRÄFTAD ORDER

En beställning kan endast annulleras genom ett godkännande av COMPARE-IT. Compare-IT har rätt att debitera köparen en annulleringskostnad på 50 % av det totala ordervärdet. Bekräftade ordrar på kundspecifika kompletta smarta elcentraler kan inte annulleras.
 

ÖVRIGT

Utöver ovanstående gäller allmänna leveransbestämmelser, ALEM 09.