Vi ser generellt ett större intresse för kompletta smarta elcentraler. Anledningen är att man ser möjligheter att effektivisera installationen och spara tid för elinstallatörerna ute på byggarbetsplatsen. Idag kan vi antingen leverera ett installations-kit (Bild 1) för att underlätta och förenkla installationen av Home Line™ i en central. Till vissa avtalskunder levererar vi ett automatik-/styrskåp (Bild 2) med styrsystemet installerat och klart tillsammans med kontaktorer och transformatorer. För de hustillverkare som önskar få levererat en komplett central har vi utvecklat ett komplett formulär för att anpassa centralen och dess komponenter till önskad konfiguration (Bild 3).