Felsökning

Börja med att kontrollera internetanslutningen för systemet och att alla säkringar är tillslagna.

Saknas el i delar av huset, följ guiden nedan.


Kontrollera lampa som är flyttbar och inte fungerar

1. Kontrollera om lampan lyser när den kopplas in annat uttag.

2.
Kontrollera ”glödlampan”.

Slutsats: Fungerar lampan i annat uttag när glödlampan är kontrollerad så saknas ström i uttaget. Vänligen fortsätt till ”kontrollera produkterna”


Kontrollera uttag som inte fungerar

1. Koppla in någon annan produkt på uttag och se om den fungerar. Gör den inte det så saknas ström i uttaget.

Slutsats: Ström saknas i uttaget. Vänligen fortsätt till ”kontrollera produkterna”


Kontrollera produkterna

1. Finns det ström till samtliga produkter, lyser lampan ”ON”?

Slutsats: Saknas ström till samtliga produkter, kontrollera att transformatorns kontrolllampa lyser. Är denna släkt så är troligen transformatorn sönder. Kontakta oss


2.
Tänds eller blinkar lampan ”PROG” när du lägger på en magnet på logotypen på en av produkterna?

Slutsats: Om någon produkt inte blinkar/lyser så lägg magneten på några andra produkter. Om någon produkt fortfarande inte blinkar/lyser så kan det vara busskabel mellan produkterna eller fel på någon produkt. Kontakta oss


3.
Står alla vippor/ratter/vred i läge ”A”?

Slutsats: Normalt står alla produkter i läge ”A” för automatik vid leverans. Se till så alla vippor/rattar/vred står på ”A”. OBS! I vissa fall kan användare själv välja att konstant ha påslaget eller avstängt en utgång.


4.
Lyser någon lampa för en utgång rött?

Slutsats: Kortslutningsskyddet i produkten har utlöst. Brytspänningen till produkten för att avhjälpa felet. Hjälper inte detta så kontakta oss.