För företag

För elinstallatörer, elkonsulter och hustillverkare.

Vår produktplattform

Compare-IT har utvecklat en teknisk plattform bestående av hårdvara och mjukvara för styrning av mindre och medelstora fastigheter. Plattformen utgörs av ett flertal olika styrprodukter och tillbehör, som modulärt byggs ihop till ett system som är anpassat för till exempel en villa eller lägenhet. Produktplattform består av två produktserier som adresserar olika marknader: Commercial Line™ är inriktad mot kommersiell belysningsstyrning medan Home Line™ riktas mot smarta hem.

Affärsområdet Smarta hem

Bolagets produktserie Home Line™ började levereras andra halvan av 2017. Produktserien är anpassad för såväl mindre lägenheter som stärre villor. Med Home Line™ reduceras kostnadsnivån för en installation avsevärt vilket är en förutsättning för att lyckas på det mer priskänsliga lägenhetssegmentet.

 

Referenskunder inom Smarta hem

Compare-IT har ingått samarbetsavtal med ytterligare nio hustillverkare som har Compare-IT:s lösning som standard. Första kunden att välja Compare-IT som standard var Svensk Husproduktion (med varumärkena LB-Hus och Nordiska Hus. Avtal har även tecknats med VästkustStugan (med varumärket VästkustVillan och dotterbolaget Borohus), som levererar en årsvolym på cirka 300 villor och fritidshus samt 300 projekthus (t.ex. kedje- och radhus).

Compare-IT utvecklar, tillverkar och säljer färdigpaketerade smarta hemlösningar för installation i samband med nybyggnation av villor och lägenheter. Systemen är förprogrammerade, mycket enkla att installera och använda och levereras som en komplett elcentral. Önskas lösa produkter för montage i egen elcentral finns detta.

På villa- och lägenhetssidan har vi erfarenhet av projektering av både enskilda villor och gruppbebyggelse. Vi har även ett ökat antal lägenhetsprojekt.
 
Se paketspecifikation för smarta hem(PDF)
Se Home Line™ datablad (PDF)
Grundfunktioner och tillval (PDF)
Se Generell Elinstallationsmanual (PDF)

Utforska våra produkter
Utforska Home Line™


Klicka här för mer stöd av underlag och verktyg
Affärsområdet Kommersiell belysningsstyrning

Compare-IT erbjuder produktlinjen Commercial Line™ till kommersiella belysningsprojekt, vilket utgörs av exempelvis skolor, hotell, restauranger, industrier och kontor. För dessa kunder handlar styrningen i hög utsträckning om att styra belysning så att rätt ljusstyrka finns tillgänglig vid behov. Det som styr armaturernas ljusnivå och tänd- och släckcykel är oftast närvarodetektering, ljussensorer, switch/dim- knappar, tidur, astrour och signaler till och från andra system som till exempel larm, ventilation och passagesystem.

 

Aktörer inom kommersiell belysningsstyrning

Compare-IT:s huvudsakliga kundgrupp inom affärsområdet kommersiell belysningsstyrning är större installationsfirmor som till exempel Bravida. För att nå dessa installationsfirmor krävs normalt en god relation till påverkande aktörer som konsulter och belysningsfirmor. Slutanvändare är ofta fastighetsbolag och offentlig sektor.

Det är enkelt att projektera våra system och våra kunniga tekniker ger stöd i processen. Med bakgrund som konsulter och systemintegratörer har vi därmed stor förståelse för hur konsulter arbetar och vilket stöd som önskas. Vi har en lång erfarenhet av styrning av kommersiell belysningsstyrning och ett flertal referensprojekt.
 
Se Compare-IT:s Produktserie (PDF)
Se Compare-IT:s Produktkatalog (PDF)

Utforska våra produkter


Klicka här för mer stöd av underlag och verktyg

Kontakta oss för mer information!

4 + 3 =