Compare-IT har under 2016-2017 tecknat avtal med följande 11 svenska hustillverkare och byggbolag, där Compare-ITs smarta hem lösning ingår som standard och i vissa fall som tillval:

C.W.L Fastigheter AB
Ehrab Byggservice AB med Sweahus
HM-hus i Göteborg AB
Intressanta Hus AB
MBAS i Sverige AB
Moderna Trähus i Norden AB
Myresjöhus AB
Ross Arkitektur & Design AB
Skanör Stenhus AB
Svenska Husgruppen AB med varumärkena Faluhus och Forsgrens Timmerhus
Svensk Husproduktion AB med varumärkena LB-Hus och Nordiska Hus

En typisk leverans från Compare-IT till en smart villa ligger på ett produktvärde på mellan 15 TSEK och 30 TSEK samt därtill möjliga tillval såsom rök- och branddetektorer, vattenläckagedetektorer, utökat dimmerpaket, etc. Leverans av systemen beräknas ske ca 6-12 månader efter försäljning.

Compare-IT har därmed kontrakterat hustillverkare som gemensamt levererar totalt ca 540st hus årligen. Detta motsvarar drygt 4% av den totala marknaden för nybyggnation av småhus. Enligt SCB påbörjades byggnation av 12 950 småhus under föregående år.


För ytterligare information:

Kerstin Lindqvist Toms
VD, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-190 630
E-post: kerstin@compare-it.se

Jeanette Andersson
Ordförande, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-181 982
E-post: jeanette@compare-it.se