I samband med dramatiskt höjda virkespriser så ser nu Västkuststugan över sina leveransbeskrivningar med ett antal leverantörer för att kunna hålla en konkurrenskraftig prisbild. Compare-IT är en av dessa och Smart Homeline blir nu ett tillval. I samband med denna uppdatering meddelar Compare-IT och Västkuststugan att man utvecklar samarbetet.

Det utökade samarbetet innefattar både marknadsföring samt utökad funktionalitet med trådlös komplettering, vilket ligger i linje med bolagets strategi som ett Proptech bolag. Utöver detta så kommer Compare-IT även att samarbeta med installerande part i högre grad och dessutom erbjuda fler affärsmodeller.

Henrik Jarl, VD Compare-IT kommenterar:

”Vi är väldigt stolta över att vara Västkuststugans val av smarta hem partner och är glada över att nu utöka erbjudandet och marknadsföringspaketet till Västkuststugan, installationspartners samt slutanvändare”

Leif Litzell, marknadschef Västkuststugan kommenterar:

”Vi har en väldigt bra relation med Compare-IT sedan vi startade vårt samarbete 2018. Detta fina samarbete fortsätter nu med intensifierad marknadsföring och utökad funktionalitet. Det ser vi verkligen fram emot”

För ytterligare information:

Henrik Jarl
VD, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0767-621346
E-post: henrik.jarl@compare-it.se

Leif Litzell
Marknadschef Västkuststugan
Telefon: 0325-18607
E-post: leif.litzell@vastkuststugan.se

Om Compare-IT

Compare-IT är ett Proptech bolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är styrsystemet Smart Homeline, där kompetens återfinns inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Bolaget verkar för bestående värden för fastighetsägaren, förvaltaren och boendeinnehavaren. Hela bolagets erbjudande, inklusive utveckling, tillverkning, försäljning och support sker utifrån huvudkontoret i Malmö. För mer information se www.compare-it.se

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021.