Den 18 juni 2019 bjöd Compare-IT in till rapportuppföljning med bolagets aktieinnehavare via konferens över internet. Bokslutskommunikén presenterades och det fanns möjlighet att ställa frågor om rapporten och bolagets utveckling.

Tyvärr drabbades vi av ett tekniskt missöde i slutet av frågestunden och inspelningen fick därför ett abrupt avslut. Vi kan bekräfta att alla frågor som kommit in via mail och via chatten hade besvarats.

Inspelningen finns nu tillgänglig via Compare-IT:s sida på Spotlight Stock Market samt på Compare-IT:s egen investerarsida.

Jeanette Andersson (Styrelseordförande), Kerstin Lindkvist Toms (VD) och Martin Strandqvist (medgrundare, teknisk chef) presenterar bokslutskommunikén samt besvarar frågor från investerare. https://youtu.be/g9jo8oB5Uik


För ytterligare information:

Kerstin Lindqvist Toms
VD, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-190 630
E-post: kerstin@compare-it.se

Jeanette Andersson
Ordförande, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-181 982
E-post: jeanette@compare-it.se