Den 19 juni 2018 bjöd Compare-IT in till kvartalsuppföljning med bolagets aktieinnehavare via konferens över internet. Kvartalsrapporten presenterades och det fanns möjlighet att ställa frågor om rapporten och bolagets utveckling. Eftersom intresset varit stort och bolaget fått önskemål om att lägga upp länk till inspelningen, finns den nu tillgänglig via Compare-IT:s sida på Spotlight Stock Market samt på Compare-IT:s egna investerarsida.

Jeanette Andersson (Styrelseordförande), Kerstin Lindkvist Toms (VD) och Martin Strandqvist (Medgrundare, Teknisk Chef) presenterar kvartalsrapporten samt besvarar frågor från investerare.


För ytterligare information:

Kerstin Lindqvist Toms
VD, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-190 630
E-post: kerstin@compare-it.se

Jeanette Andersson
Ordförande, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-181 982
E-post: jeanette@compare-it.se