Den 18 december 2018 bjöd Compare-IT in till halvårsuppföljning med bolagets aktieinnehavare via konferens över internet. Halvårsrapporten presenterades och det fanns möjlighet att ställa frågor om rapporten och bolagets utveckling.

Inspelningen finns den nu tillgänglig via Compare-IT:s sida på Spotlight Stock Market samt på Compare-IT:s egen investerarsida.

Jeanette Andersson (Styrelseordförande) och Kerstin Lindkvist Toms (VD) presenterar halvårsrapporten samt besvarar frågor från investerare.


För ytterligare information:

Kerstin Lindqvist Toms
VD, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-190 630
E-post: kerstin@compare-it.se

Jeanette Andersson
Ordförande, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-181 982
E-post: jeanette@compare-it.se