Compare-IT verkar för att hemmets fasta installationer skall vara integrerade och kunna styras samordnat för att ge de boende bästa komfort och trygghet.

För att kunna erbjuda detta har Compare-IT sedan tidigare gjort integrationer mot Nibe, som står för en majoritet av installationerna av värmepannor till svenska villor samt ID-Lock, som tillhandahåller digitala lås.

Compare-IT har som ett led i denna strategi nu även sin lösning integrerat mot Inwido Sverige – Sveriges största leverantör av fönster och en av de ledande leverantörerna inom dörrar.

Målet är att hustillverkare och byggentreprenörer på ett tryggt och enkelt sätt skall kunna erbjuda ett smart hem som en naturlig del i byggprocessen, där relevanta funktioner och styrningar finns på plats när slutkunden flyttar in. Genom att integrera mot ledande tillverkare av fasta installationer skapas ett tydligt mervärde både för byggherren och slutkunden.


För ytterligare information:

Kerstin Lindqvist Toms
VD, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-190 630
E-post: kerstin@compare-it.se

Jeanette Andersson
Ordförande, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-181 982
E-post: jeanette@compare-it.se