Compare-IT ska löpande leverera smarta hem lösningar och tillhörande tjänster till ytterligare en hustillverkare, där de smarta hem lösningarna ska ingå som standard.

Grundfunktionerna levereras som standard i 4 olika paket, sammansatta utifrån husens storlek och planlösning. Från och med 15 juni 2017 ingår ett smart hem paket som standard i alla hus som säljs. Det totala ordervärdet är beroende på vilket paket man väljer samt vilka tillval som önskas av respektive slutkund i form av brand- och rökdetektorer, vattenavstängningsfunktion samt utökat dimmerpaket. Första leverans beräknas ske ca 6-12 månader efter försäljning.

Hustillverkarens affärsidé är att sälja arkitektritade lösvirkeshus med bra kvalitet till attraktiva priser. Varje hus är helt anpassat utifrån kundens behov och önskemål samt tomtens utformning och läge. All byggnation sker på plats. Bolaget levererar ett 30-tal hus per år.

För ytterligare information:

Kerstin Lindqvist Toms
VD, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-190 630
E-post: kerstin@compare-it.se

Jeanette Andersson
Ordförande, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-181 982
E-post: jeanette@compare-it.se