Compare-IT har skrivit ett samarbetsavtal med Ross att leverera kundanpassade smarta hem lösningar till Ross unika byggnader. Avtalet innebär att Ross erbjuder sina kunder Compare-ITs smarta hem lösningar och tillhörande tjänster som tillval och marknadsför Compare-ITs lösningar mot intresserade kunder.

Ross är kända för sin exklusiva och unika design och prisbelönade klimatsmarta arkitektur. För att slutprodukten skall motsvara högt ställda krav som Ross skapar i sin design söker man samarbetspartners som är ledande inom sitt respektive område.

Ross ritar och projekterar ca 25-30 projekt per år med en varierande boyta om 100-1000 kvm. Givet den stora ytan och det höga kravet på styrning kommer Compare-IT att leverera större system till Ross som väntas ligga i storleksordningen 30-70 tkr per hus.

Ross VD Pål Ross kommenterar:

Våra kunder ställer höga krav på sitt boende och våra klimatsmarta ROSS-hus ska erbjuda den senaste tekniken i kombination med hög energieffektivitet. Compare-ITs lösning ger våra kunder detta och mer därtill till en rimlig kostnad och bidrar ytterligare till att ett Ross hus är en god investering över tid. Att det är ett fast installerat system gör det robust och framtidssäkert. Ett helt trådlöst system skulle inte leva upp till våra högt ställda krav.

Compare-ITs VD Kerstin Lindqvist Toms kommenterar:

Vi är speciellt glada att Ross har valt Compare-IT som sina samarbetspartner med tanke på de högt ställda kraven. Det visar att Compare-ITs fast installerade system skapar ett tydligt mervärde och att vår modulära lösning är konkurrenskraftig både i exklusiva arkitektritade villor och i standardhus.


För ytterligare information:

Kerstin Lindqvist Toms
VD, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-190 630
E-post: kerstin@compare-it.se

Jeanette Andersson
Ordförande, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-181 982
E-post: jeanette@compare-it.se

Pål Ross
VD, Ross Arkitektur & Design AB
Telefon: 08848482
E-post: ross@ross.se