Compare-IT ska löpande leverera smarta hem lösningar och tillhörande tjänster till ytterligare en hustillverkare. Compare-ITs smarta hem lösning ska ingå som standard i alla hus från Svenska Husgruppen.

Utöver baspaketet, som ingår som standard, har kunden möjlighet att välja till ett större paket. Utifrån husets storlek samt önskad funktionalitet och styrning kan kunden välja mellan totalt 3 olika paket.

Det totala ordervärdet är beroende på vilket paket man väljer samt vilka tillval som önskas av respektive slutkund i form av brand- och rökdetektorer, vattenavstängningsfunktion samt utökat dimmerpaket. Första leverans beräknas ske ca 6-12 månader efter försäljning.

Svenska Husgruppen har lång erfarenhet av att erbjuda energisnåla kvalitetshus byggda av miljövänliga material.

Inklusive detta avtal har Compare-IT kontrakterat hustillverkare som gemensamt levererar totalt ca 530st hus årligen. Detta motsvarar 4% av den totala marknaden för nybyggnation av småhus. Enligt SCB påbörjades byggnation av 12 950 småhus under föregående år.


För ytterligare information:

Kerstin Lindqvist Toms
VD, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-190 630
E-post: kerstin@compare-it.se

Jeanette Andersson
Ordförande, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-181 982
E-post: jeanette@compare-it.se