Compare-IT ska löpande leverera smarta hem lösningar och tillhörande tjänster till ännu en
hustillverkare, där de smarta hem lösningarna ska ingå som standard.

Från och med 1 juli 2017 ingår ett smart hem paket som standard i samtliga styckehus som säljs. Hustillverkaren bygger även projekthus, där en smart hem lösning erbjuds som tillval. Utifrån önskad funktionalitet och styrning kan kunden välja mellan 3 olika paket.
Det totala ordervärdet är beroende på vilket paket man väljer samt vilka tillval som önskas av respektive slutkund i form av brand- och rökdetektorer, vattenavstängningsfunktion samt utökat dimmerpaket. Första leverans beräknas ske ca 6-12 månader efter försäljning.

Hustillverkarens affärsidé är att sälja och bygga arkitektritade hus, utifrån kundens önskemål, som totalentreprenad med noga utvalt material. Bolaget levererar ett 20-tal hus per år.


För ytterligare information:

Kerstin Lindqvist Toms
VD, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-190 630
E-post: kerstin@compare-it.se

Jeanette Andersson
Ordförande, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-181 982
E-post: jeanette@compare-it.se