Formell order från Alcadon på Compare-IT:s smarta hem system till 54 bostäder i BRF Prostkvarnen har idag registrerats med leveransdatum i oktober 2019. Ordervärdet är drygt 430 tkr, därtill tillkommer kompletterande produkter för vattenavstängningsfunktion samt anpassade brand- och rökdetektorer.

Som tidigare kommunicerats har Riksbyggen som första större bostadsutvecklare valt Compare-IT:s smarta hem lösning som standard i lägenhetsprojektet BRF Prostkvarnen i Jönköping. I projektet kommer Home Line levereras installerad i elcentraler från Alcadon AB.

Under våren 2018 ingick Alcadon och Compare-IT ett distributionsavtal, som innebär att Alcadon återförsäljer Compare-IT:s produkter till sina kunder i främst Norge och Sverige samt att man gör gemensamma leveranser till vissa projekt. Det kraftigt ökade intresset för smarta hem och fastigheter och potentialen i digitalisering skapar gemensamma affärsmöjligheter genom att erbjuda paketerade lösningar bestående av Compare-IT:s system installerade i Alcadons elcentraler.

För ytterligare information:

Kerstin Lindqvist Toms
VD, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-190 630
E-post: kerstin@compare-it.se

Peter Högberg
Alcadon AB
Telefon: 08-657 36 46
E-post: pho@alcadon.se