Compare-IT har levererat sin smarta hem lösning Home Line™ till etapp 1 i ett radhusprojekt i Skövde. Assemblin El AB har nu lagt order på systemet till etapp 2.

Compare-IT har levererat en konfiguration av produktserien Home Line™ som standard i första etappen och beställaren har nu lagt order på systemet även till nästa etapp. Ordervärdet är av viss betydelse men framförallt är ordern en bekräftelse på att Home LineT™ är en kostnadseffektiv standardlösning för nybyggnation. De boende får tillgång till framtidssäker smart funktionalitet som passar alla.
Byggnation av etapp 2 har påbörjats och leverans av Compare-IT:s system till dessa bostäder beräknas ske under hösten.

Radhusprojektet byggs i 4 etapper och består av totalt 40 stycken radhus, varav etapp 1 var 10 stycken radhus. Byggstarten var i början av året och inflyttning i de första bostäderna planeras under kvartal 3 2018.

Elinstallationen görs av Assemblin El AB i Mariestad.

 

För ytterligare information:

Kerstin Lindqvist Toms
VD, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-190 630
E-post: kerstin@compare-it.se

Jeanette Andersson
Ordförande, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-181 982
E-post: jeanette@compare-it.se

Mikael Arnham
Filialchef, Assemblin AB Mariestad
Telefon: 010-472 64 08
E-post: mikael.arnham@assemblin.se