Den 27 maj 2019 tillkännagav Compare-IT att bolaget genomför en delvis garanterad företrädesemission om ca 8,7 Msek. Företrädesemissionen är säkerställd till 72 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsperioden inleds den 1 juli och löper t o m den 18 juli. Bolaget bjuder nu in till investerarpresentationer via konferens över internet samt på plats i bolagets lokaler i Lund.

En 20 minuter lång presentation av företaget, verksamheten och erbjudandet efterföljs av 10 minuters frågestund, då bolaget besvarar inskickade frågor samt frågor som kommer in via chatt- funktionen.

Presentationer och anmälan
Tisdagen den 25 juni kl 16.00-16.30 via webbinar. Anmälan om deltagande görs till info@compare- it.se senast samma dag kl 08.00 för att erhålla länk till mötet. Presentationen kommer att spelas in och publiceras via Compare-IT:s sida på Spotlight Stock Market samt på Compare-IT:s investerarsida. Onsdagen den 3 juli kl 11.30-12.00 på Compare-IT:s lokaler på Åkergränden 7, Lund. Anmälan om deltagande görs till info@compare-it.se senast den 2 juli kl 08.00.

För ytterligare information om företrädesemissionen se komplett pressmeddelande via länken
https://www.spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter/nyhets- artikel/?id=51342&publisher=370


För ytterligare information:

Kerstin Lindqvist Toms
VD, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-190 630
E-post: kerstin@compare-it.se

Jeanette Andersson
Ordförande, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-181 982
E-post: jeanette@compare-it.se