Leif Liljebrunn ökar sitt aktieinnehav

Leif Liljebrunn med närstående har den 12 och 14 maj ökat innehavet med 98 294 aktier i Compare-IT där han är styrelseordförande. Den totala köpesumman uppgår till 182 492 kronor med ett genomsnittspris på 1,86 kronor per aktie. Det framgår av Finansinspektionens...

Delårsrapport januari – mars 2021

Hög digitaliseringstakt och stor efterfrågan utgör grund för tillväxt. På grund av att det finansiella året ändrats till kalenderår, enligt beslut taget på extrastämman i december 2020, jämförs perioden januari – mars 2021 med perioden februari – april 2020. Totala...