Leif Liljebrunn ökar sitt aktieinnehav

Leif Liljebrunn med närstående har den 12 och 14 maj ökat innehavet med 98 294 aktier i Compare-IT där han är styrelseordförande. Den totala köpesumman uppgår till 182 492 kronor med ett genomsnittspris på 1,86 kronor per aktie. Det framgår av Finansinspektionens...