Order från Heimstaden på Smart Homeline

Compare-IT har fått order på resterande del avseende system till pilotprojektet i Heimstadens utvalda fastighet i Malmö-området. Totalt ordervärde 136 tkr, varav drygt 110 tkr utgör senaste ordern. Som tidigare kommunicerats har Heimstaden och Compare-IT tecknat ett...