Compare-IT har tecknat avtal med Intressanta Hus

Compare-IT ska löpande leverera smarta hem lösningar och tillhörande tjänster till Intressanta Hus, där de smarta hem lösningarna ska ingå som standard i Intressanta Hus villor. Compare-IT har tidigare levererats till en av Intressanta Hus villainstallationer...