Bygg- och Fastighetsindustrin behöver digitalisera, effektivisera och skapa en attraktiv boendemiljö. Detta löser Compare-IT genom att tillhandahålla en portfölj av nyckelfärdiga SaaS-tjänster för digitalisering av byggande, förvaltning och boende. Floran av tjänster ökar hela tiden och redan idag kan vi erbjuda det smarta hemmet, digital bopärm, digital tillvalsprocess, digital bokning och digital kommunikation.

Läs mer om oss