Manualer och guider

Har ditt system en webbserverprodukt (WEBB-001 eller WEBB-002) kan anläggningen hanteras via vår App som ger full tillgång
till systemet via en Smartphone/surfplatta. Appen bygger på iOS- och Android-designriktlinjer för att ge användaren en så bekant
miljö som möjligt. Med Appen ges full tillgång till alla funktioner i en anläggning med Compare-ITs styrsystem.

Funktioner som Appen erbjuder är bland annat styrning och konfiguration av systemet, utläsning av konfigurationsdokumentation, lägga till användare med rättigheter, larmhantering och energimätning och historik (WEBB-002) m.m.

 

Ladda ner manual för Appen >>

 

Projektering

Här finns exempel på AMA-texter som är anpassade för våra system.
Det finns naturligtvis flera lösningar än de som beskrivits och även ett stort antal andra produkter som kan kopplas till systemet.

 

Amatexter >>

Här finns tomma projekteringsunderlag för div. olika rumstyper, samt ett tomt programmeringsunderlag i Excel.
Projekteringsunderlagen är till för att underlätta vid projektering. Användaren (slutkund) kan t ex rita in önskade funktioner,
ett underlag för varje rum/område samt notera de grupper som ska inneha individuell energimätning. De färdiga underlagen
gås sedan igenom med konsult/installatör innan de renritas och programmeringsunderlag kan färdigställas.

Projekteringsunderlag fyrkantigt rum 1 >>

Projekteringsunderlag fyrkantigt rum 2 >>

Projekteringsunderlag L-format rum 1 >>

Projekteringsunderlag L-format rum2 >>

Projekteringsunderlag T-format rum1 >>

Projekteringsunderlag T-format rum2 >>

Projekteringsunderlag tom >>

För att underlätta vid framtagande av projekterings- och programmeringsunderlag finns det uppritade
projekteringsunderlag med tillhörande programmeringsunderlag.

Exempelritning hall1 >>

Exempelritning hall2 >>

Exempelritning sovrum1 >>

Exempelritning sovrum2 >>

Exempelritning sovrum3 >>

Exempelritning vardagsrum1 >>

Exempelritning vardagsrum2 >>

Exempelritning ytterbelysning1 >>

Programmeringsunderlag exempel >>