För kommersiella fastigheter

Compare-ITs styrsystem för smarta hemlösningar är ett installationsbussystem baserat på ISO/IEC 14908-1 (EN 14908) standarden. Det kan styra alla typer av armaturer.

Vad som skiljer oss från andra system på marknaden är att vi har automatiserad driftsättning och konfiguration av en anläggning. Detta innebär att en anläggning kan programmeras, adresseras och driftsättas helt utan dator eller med hjälp av en smartphone eller surfplatta. Dessutom är produktkostnaden betydligt mindre än andra produkter på marknaden.

Ett system från Compare-IT driftsätts för ett mindre kontor på mindre än 20 minuter. 

Vår senaste produkt DAB-OFFICE som styr DALI Broadcast finns att tillgå med eller utan energimätning. En produkt har 6 st utgångar och kan styra upp till 300 drivdon

Fördelarna är många:

 • Intelligent styrningen med strömförsörjning för DALI-bussen.
 • DAB-OFFICE kan styra 6 separata DALI-Broadcast kanaler med max 50 armaturer per kanal och har inbyggd strömförsörjningar för DALI-bussen.
 • Ingen omprogrammering krävs om armatur byts ut.
 • En tryckknapp kan styra flera tusen armaturer med olika drivdon.
 • Komplettera med en webbserver och kontrollera/driftsätt allt från din smartphone eller surfplatta
 • Vårt pris för DA-OFFICE är lägre än vad bara strömförsörningen kostar i lösa delar.

En stor fördel är att flera enheter kan kopplas ihop, detta innebär att en tryckknapp kan styra flera tusen armaturer med olika drivdon 1-10V, DSI, glödljus, LED, halogen mm.

Funktion


Armaturerna grupperas via ledningar till kontrollenhetens kanaler. Via kanalerna skickas DALI Broadcast kommandon. Fördelen med detta är att om en armatur skall bytas ut mot en ny krävs ingen omadressering, eftersom kontrollenheten som skickar broadcast inte har individuella adresser i minnet utan skickar ut samma adresser till alla på bussen.

Broadcast styrningen fungerar på samma sätt 1-10V styrningen med några skillnader:

 • Armaturerna har fast ström (armaturerna tänds/släcks och ljusregleras via DALI-bussen)
 • Regleringen sker mer energieffektivt.
 • Styrningen sker digitalt

Läs mer i våra broschyrer:

Våra broschyrer

För installatörer

Compare-IT utvecklar, tillverkar och säljer färdigpaketerade smarta hemlösningar för installation i samband med nybyggnation av villor och lägenheter. Systemen är förprogrammerade, mycket enkla att installera och använda och levereras som en komplett elcentral. Önskas lösa produkter för montage i egen elcentral finns detta.

Installation & driftsättning av Compare-IT:s Smarta Elcentraler

1. Förlägg kabel enligt instruktioner.

2. Montera elcentralen.

3. Koppla in elcentralen enligt elschema.

4. Slå på strömmen och anläggningen är klar att använda.

5. Om komplettering/utbyggnad eller justering av någon funktion önskas är det lätt fixat.

Kontakta oss för ytterligare information:

11 + 9 =

För Elkonsulter

Compare-IT har bakgrund som konsulter och systemintegratörer och har därmed stor förståelse för hur konsulter arbetar och vilket stöd som önskas.

Våra system är enkla att projektera och våra kunniga tekniker ger stöd i processen. Vi har lång erfarenhet av styrning av kommersiell belysningsstyrning och ett flertal referensprojekt.

På villa- och lägenhetssidan har vi erfarenhet av projektering av både enskilda villor och gruppbebyggelse. Vi har även ett ökat antal lägenhetsprojekt.

Till ert stöd finns följande underlag och verktyg:

 • Enlinjeschema
 • Enlinjeschema ingångar för våra färdiga el-centraler
 • Enlinjeschema utgångar för våra färdiga el-centraler
 • Funktionslista för våra färdiga el-centraler 
 • Kretsschema för våra färdiga el-centraler

Våra smarta hemlösningar utmärks av: 

 • Vi levererar alltid förprogrammerade produkter med färdiga funktioner inbyggda i produkterna.

 • Kostnadseffektivt system med alla möjligheter till funktionalitet

 • Inga oförutsedda utgifter, du vet exakt vad det kostar från början
 • All intelligens i elskåpet – inga dyra specialprodukter ute i huset
 • Framtidssäker lösning som använder standard tryckknappar, väggkontakter och givare
 • Kunden kan själv byta tryckknappar/väggkontakter utan att ny inprogrammering behövs
 • Alla dimmer funktioner inbyggda – endast vippbrytare i huset som ger kostnadsbesparing
 • Byte av styrenhet och givare, sensorer görs utan behov av ny inprogrammering
 • Installatör kan ändra huvudfunktioner genom reglageknappar på styrenheten i elcentralen.
 • Systemet kan styras från din smartphone eller surfplatta.
 • Systemet kan enkelt byggas ut trådlöst eller med trådbunden teknik
 • Kunden kan själv ändra och lägga till funktioner och scenarier med sin smartphone
 • Minimala underhållkostnader
 • Kan leverera som komplett färdig kopplad elcentral med alla funktioner färdiginställda ( koppla in centralen och alla funktioner fungerar direkt som t ex middagssenario, nattsenario, hemma/borta, tänd allt vid brandlarm mm
 • Kan installeras av alla elektriker utan programmeringskunskap
 • Inkopplingsanvisning/förläggningsritning kan levereras av Compare-IT
 • Funktionsgaranti och support från Compare-IT
 • Systemet levereras alltid med färdiga grundfunktioner ”Switchdim” tryckknappsingång 1 följer belysningsutgång 1 IN2 följer UT2 osv.