Pressmeddelande från Compare-IT Nordic AB

Lund den 21a juni

Compare-IT Nordic AB: Styrelseledamot har förvärvat aktier

Jan Karlander, styrelseledamot i Compare-IT Nordic AB (publ), har genom bolag förvärvat 20 000 aktier i bolaget. Efter förvärvet uppgår Jan Karlanders innehav till 724 000 aktier, vilket motsvarar 10,13 % av röster och kapital.

 

För ytterligare information:

Kerstin Lindqvist Toms

VD, Compare-IT Nordic AB Telefon: 0733-190 630

E-post: kerstin@compare-it.se

Jeanette Andersson

Ordförande, Compare-IT Nordic AB

Telefon: 0733-181 982

E-post: jeanette@compare-it.se