Pressmeddelande från Compare-IT Nordic AB

Lund den 28 februari

Softhouse investerar i Compare-IT

Compare-IT Nordic AB (publ) genomför en företrädesemission under våren i syfte att bli en ledande aktör i digitalisering av fastigheter. En viktig del i detta är fortsatt utveckling av Compare-IT:s integrationsplattform för utökat tjänsteerbjudande till boende och fastighetsägare.

Softhouse är en välrenommerad IT-konsult som via Softhouse Invest investerar inom segment där man ser en stor utvecklingspotential.

Softhouse och Compare-IT ingår ett strategiskt partnerskap för att ta fram en integrationsplattform för smarta fastigheter. I samband med detta investerar Softhouse Invest och tecknar drygt 13% av företrädesemission genom erhållande av teckningsrätter från huvudägarna. Total emissionslikvid 11,1 Mkr.

”Samarbetet med Softhouse ger en mycket god möjlighet att ta Compare-IT till nästa steg och utveckla våra digitala tjänster för boende och fastighetsförvaltare. Softhouse har både en stark IT-kompetens i kombination med en djupgående kunskap och erfarenhet kring fastighetsautomation. Dessutom arbetar man redan idag med ett antal intressanta fastighetsbolag och har en god förståelse för marknaden” menar Jeanette Andersson, Styrelseordförande Compare-IT Nordic AB.

”Softhouse har identifierat ett par områden som vi bedömer har stor potential att utvecklas väl. Digitalisering av fastigheter är ett sådant område. Kombinationen av Compare-IT:s plattform och installerade bas, bolagens djupa kompetens inom fastighetsautomation och vår starka IT-kompetens skapar en från vårt perspektiv mycket intressant affärsmöjlighet” säger Stefan Johansson, VD Softhouse Invest AB.

”Det fördjupade samarbetet med Compare-IT innebär att vi tillsammans kommer att utveckla Compare-IT:s produktflora för smarta bostäder. Projektet ger oss möjligheter att arbeta med lösningar i teknisk framkant med hög innovationshöjd. En bonus är för oss är att medverka till spridning av produkter som ger ett hållbarhetsengagemang och ökat välbefinnande för de boende.” säger Roland Ferngård, vVD Softhouse Consulting Öresund AB.

Hänvisning till http://www.aktietorget.se/nyheter/nyheter/?id=43270&publisher=-1

 

För ytterligare information:

Jeanette Andersson
Ordförande, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-181 982

E-post: jeanette@compare-it.se

Stefan Johansson
VD Softhouse Invest AB
Telefon: 0706-30 04 53

E-post: stefan.johansson@softhouse.se

Roland Ferngård
vVD Softhouse Consulting Öresund AB
Telefon: 0727-34 08 04

E-post: roland.ferngard@softhouse.se

Om Softhouse

Softhouse Consulting är ledande i Sverige inom agil mjukvaruutveckling. Vi bidrar till att digitalisera Sverige och utvecklar såväl människor, verksamheter som produkter. Samtidigt investerar systerföretaget Softhouse Invest i idéer och företag som ser värdet av en partner som skapar affärsnytta och som har ledartröjan när det gäller hantverket mjukvara. Tillsammans bildar de två systerföretagen Softhouse Nordic – en unik hybrid av investment- och mjukvaruhus. Bolaget startades 1996 och sysselsätter idag ca 300 medarbetare i Stockholm, Malmö, Karlskrona, Växjö, Helsingborg och Sarajevo. Bolaget är delägare i en handfull mycket spännande produkt- och tjänsteföretag – alla med mjukvara som en bärande del av verksamheten. Softhouse är ett privatägt icke noterat svenskt företag, som nu lyckats kombinera tillväxt och lönsamhet över 20 år i rad.        

För mer information se www.softhouse.se