Pressmeddelande från Compare-IT Nordic AB 

Lund den 30 juni 

Avtal har tecknats mellan Compare-IT och ännu en hustillverkare

Compare-IT ska löpande leverera smarta hem lösningar och tillhörande tjänster till ännu en hustillverkare, där de smarta hem lösningarna ska ingå som standard.

Från och med 15 juni 2017 ingår ett smart hem paket som standard i samtliga stycke- och projekthus som säljs. Utifrån husets storlek samt önskad funktionalitet och styrning kan kunden välja mellan 3 olika paket.

Det totala ordervärdet är beroende på vilket paket man väljer samt vilka tillval som önskas av respektive slutkund i form av brand- och rökdetektorer, vattenavstängningsfunktion samt utökat dimmerpaket. Första leverans beräknas ske ca 6-12 månader efter försäljning.

Hustillverkaren erbjuder nyckelfärdiga hus som är innovativa och kostnadseffektiva. Husen prefabriceras och monteras på plats. Bolaget levererar ett 40-tal hus per år.

 

För ytterligare information:

Kerstin Lindqvist Toms

VD, Compare-IT Nordic AB

Telefon: 0733-190 630

E-post: kerstin@compare-it.se

Jeanette Andersson

Ordförande, Compare-IT Nordic AB

Telefon: 0733-181 982

E-post: jeanette@compare-it.se