Pressmeddelande från Compare-IT Nordic AB


Lund den 16 februari 2018

Beslut om företrädesemission av aktier

Compare-IT Nordic AB (”Compare-IT”) meddelar idag, den 15 februari 2018, att bolagets styrelse beslutat om att genomföra en företrädesemission av aktier. Beslutet sker med stöd av bemyndigande från årsstämma den 23 augusti 2017. Företrädesemissionen omfattar högst 1 787 250 aktier till en teckningskurs om 6,20 SEK. Fulltecknad företrädesemission tillför Compare-IT cirka 11,1 MSEK före emissionskostnader.

Öppna pressmeddelandet i PDF här

 

För ytterligare information:

Kerstin Lindqvist Toms
VD, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-190 630
E-post: kerstin@compare-it.se

Jeanette Andersson
Ordförande, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-181 982

E-post: jeanette@compare-it.se