Compare-IT – Vem är vi?

Compare-IT  är ett innovativt företag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation. Företaget grundades 2001 och har verkat
som rådgivande konsulter till flera av de största konsultföretagen i Sverige och driftsatt flera av landets största installationsbussprojekt.

Läs mer om smarta hem i våra broschyrer:

Våra broschyrer