Pressmeddelande från Compare-IT Nordic AB
Lund den 15 mars 2017

Onsdagen den 15 mars inleds teckningstiden – nyemission i Compare-IT Nordic AB inför planerad notering på AktieTorget

Hämta pressmeddelande