Om Compare-IT

Compare-IT  är ett innovativt företag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation. Företaget grundades 2001 och har verkat som rådgivande konsulter till flera av de största konsultföretagen i Sverige och driftsatt flera av landets största installationsbussprojekt.

Idén till vårt egenutvecklade system uppkom då slutkunderna klagade på komplexa och dyra entreprenader. Komplexiteten skapas då många olika anläggningsdelar ska integreras i samma system. Denna lösning medför gränsdragningsproblem mellan entreprenaderna. Komplexiteten medför att kostnaderna skenar iväg.

Compare-ITs lösning  är separata anläggningsdelar för t.ex. belysning, värme, larm och markis. Separata anläggningsdelar förenklar driftsättningen och främjar därmed konkurrensen. Den lägre komplexiteten medför även färre antal arbetstimmar och därmed reducerad kostnad.

För att ytterligare reducera kostnaderna i form av arbetstimmar har Compare-IT fokuserat på följande:

1. Att minska arbetstiden för elkonsulten eller elinstallatören vid projekteringsarbetena genom initialt arbete av användaren.

2. Att förenkla programmeringen så att alla installatörer och de flesta användare kan programmera anläggningen själva utan en handdator med specialmjukvara

3. Att stärka användaren snabbt och enkelt själv skall kunna komplettera/ändra funktioner utan att behöva anlita en elinstallatör.

Målet med Compare-IT:s system är att medverka till en bättre miljö, ökad bekvämlighet och säkerhet för användaren. Detta skall ske genom att leverera hög kvalitet till attraktiva priser och använda miljövänliga komponenter i produkterna. För att korta transporterna eftersträvas användning av svensktillverkade delar.