Pressmeddelande från Compare-IT Nordic AB

Lund den 5e maj

Compare-IT har tecknat avtal med Intressanta Hus

Compare-IT ska löpande leverera smarta hem lösningar och tillhörande tjänster till Intressanta Hus, där de smarta hem lösningarna ska ingå som standard i Intressanta Hus villor.


Compare-IT har tidigare levererats till en av Intressanta Hus villainstallationer och system och 
funktionalitet har nu utvärderats och avtal har slutits. 

Grundfunktionerna levereras som standard. Det totala ordervärdet är beroende på de möjliga tillval som göres av slutkund i form av brand- och rökdetektorer, vattenavstängningsfunktion samt utökat dimmerpaket.

Intressanta Hus affärsidé är att låta arkitekter rita intressanta hus som sticker ut från det vanliga. Husen fabriksproduceras i moduler, som monteras och utrustas på plats. Därmed kombineras möjligheten att få ett individuellt anpassat hus med den rationella produktionen hos normala s.k. kataloghus. Bolaget levereras ett 20-tal villor per år.

Intressanta Hus VD Göran Hjälmebys kommentar:

-Det som speciellt tilltalade oss var enkelheten med Compare-ITs färdiga paketlösningar. Vi vet vad

vi erbjuder och våra kunder vet vilken funktionalitet de får. Att produkterna är förprogrammerade

med full funktionalitet direkt när man flyttar in ligger i linje med att vi tar hela ansvaret i en

totalentreprenad fram tills överlämning av nyckeln.

Compare-ITs VD Kerstin Lindqvist Toms kommenterar:

-Vi är väldigt glada att Intressanta Hus tar steget och erbjuder vår smarta hem lösning som

standard till sina kunder. Det bevisar återigen att våra lösningar är attraktiva både utifrån ett

funktionalitets- och kostnadsperspektiv.

För ytterligare information

Kerstin Lindqvist Toms
VD, Compare-IT Nordic AB Telefon: 0733-190 630
E-post: kerstin@compare-it.se

Jeanette Andersson
Ordförande, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-181 982

E-post: jeanette@compare-it.se

 

Göran Hjälmeby
VD, Intressanta Hus Sverige AB Telefon: 010-202 20 51
E-post: goran@intressantahus.se

 

Compare-IT utvecklar, producerar och marknadsför lösningar för smarta hus som är betydligt mer kostnadseffektiva och användarvänliga än övriga professionella lösningar på marknaden. Compare-IT erbjuder Smarta hus för alla.